Referanser

Båtkonsulenten har gjennom årene foretatt en mengde service og vedlikeholdsarbeider- i tillegg til utstyrsmontering .Under sees eksempler på ett lite fåtall oppdrag vi har hatt.

comet fram dekkyderig

Vask, 2 ganger rubbing og polering overbygg på snekke. Overbygget var nesten hvitt av oksydering men etter behandling fremstår overbygg som nesten nytt. Alternativet var å lakke eller legge ny gelcoat – kostnads besparelse i forhold til dette – om lag kr 20.000.-

vinduer maxi 87.2 vinduer maxi 87.1

Forberedelse, klargjøring og innsetting av nye vinduer i overbygg Maxi 87

Tristan akterdekk under rehab

Sliping, nating og ny sliping – akterdekk, Tristan